1 Metraščių 27:33

1 Metraščių 27:33 LBD-EKU

Ahitofelis buvo karaliaus patarėjas, o Hušajas Archas – karaliaus bičiulis.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share