Mokytojo 3
LBD-KAN

Mokytojo 3

3
Viskam yra metas
1Viskam yra metas, ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangumi.
2Laikas gimti ir laikas mirti,
laikas sodinti ir laikas rauti, kas pasodinta.
3Laikas žudyti ir laikas gydyti,
laikas griauti ir laikas statyti.
4Laikas verkti ir laikas juoktis,
laikas gedėti ir laikas šokti.
5Laikas išmėtyti akmenis ir laikas juos surinkti,
laikas glamonėtis ir laikas nesiglamonėti.
6Laikas ieškoti ir laikas pamesti,
laikas laikyti ir laikas išmesti.
7Laikas perplėšti ir laikas susiūti,
laikas tylėti ir laikas kalbėti.
8Laikas mylėti ir laikas nekęsti,
laikas karui ir laikas taikai.
Triūsas ir jo vaisiai
9Tad kokia nauda dirbančiajam iš jo triūso? 10Stebėjau užsiėmimus, kuriais užsiimti žmonėms Dievas lėmė. 11Visa, ką jis daro, tinkama tam laikui. Be to, jis įdiegė amžinybę į jų širdį, bet žmogus negali perprasti nei pradžios, nei pabaigos to, ką Dievas daro.
12Taip suvokiau, kad žmogui nėra nieko geriau, kaip būti laimingam ir patirti malonumo savo gyvenime. 13Iš tikrųjų, kai žmogus gali valgyti, gerti ir savo užsiėmime rasti pasitenkinimo, tai Dievo dovana. 14Suvokiau, kad visa, ką Dievas daro, išliks amžinai: nieko negalima prie to pridėti, nieko negalima iš to atimti. Taip Dievas veikia, kad žmonės jaustų jam pagarbą. 15Tai, kas jau buvo, vyksta dabar; tai, kas dar turi būti, jau seniai yra buvę. Dievas pasirūpina tuo, kas reikalauja jo dėmesio.
16Be to, mačiau po saule, kad vietoj teisingumo buvo nedorybė ir vietoj teisumo buvo nedorybė. 17Širdyje sau tariau: „Ir teisuolį, ir nedorėlį teis Dievas, nes kiekvienam reikalui ir kiekvienam įvykiui skirtas laikas“. 18Tada apie žmones širdyje sau tariau: „Tai Dievas juos ištirs ir parodys, kad viduje jie tik gyvuliai“. 19Juk žmonių ir gyvulių likimas yra toks pat. Ir vieni, ir kiti miršta, nes turi tą patį gyvybės alsavimą. Žmogus nepranoksta gyvulio, nes visa tai migla. 20Abu eina į tą pačią vietą, abu yra iš dulkių ir abu į dulkes sugrįžta. 21Kas žino, ar žmogaus gyvybės alsavimas kyla aukštyn, ar gyvulio gyvybės alsavimas leidžiasi žemyn, į žemę? 22Tad suvokiau, kad žmogui nėra nieko geriau, kaip rasti pasitenkinimo savo užsiėmime, nes tai jo dalia. Kas įgalins jį pamatyti, kas bus po jo?