Psaltaren 82
B2000D

Psaltaren 82

82
Psalm 82
1En psalm av Asaf.
Gud står i gudaförsamlingen,
i gudarnas krets håller han dom.
2»Hur länge skall ni döma orättfärdigt
och ta parti för de skyldiga?
3Ge de svaga och faderlösa deras rätt,
låt de hjälplösa och fattiga få rättvisa,
4rädda de arma och svaga,
befria dem ur de ondas våld!
5De vet ingenting, förstår ingenting,
de vandrar i mörker.
Jordens grundvalar vacklar.
6Jag säger: Ni är gudar,
alla är ni den Högstes söner,
7men ni skall dö som människor dör
och falla som furstar faller.«
8Gud, grip in, håll dom över jorden,
ty alla folk är din egendom.

Svenska Bibelsällskapet förvaltar upphovsrätten för Bibel 2000. Mer information på svenska finner du här: http://www.bibelsällskapet.se/om-oss/copyright/.

Learn More About Bibel 2000