Psaltaren 125:5

Psaltaren 125:5 B2000D

Men de som slår in på avvägar, dem må Herren föra bort tillsammans med alla ogärningsmän. Må det gå Israel väl!
B2000D: Bibel 2000
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Psaltaren 125:5