Y Salmau 148:7-10

Y Salmau 148:7-10 BCND

Molwch yr ARGLWYDD o'r ddaear, chwi ddreigiau a'r holl ddyfnderau, tân a chenllysg, eira a mwg, y gwynt stormus sy'n ufudd i'w air; y mynyddoedd a'r holl fryniau, y coed ffrwythau a'r holl gedrwydd; anifeiliaid gwyllt a'r holl rai dof, ymlusgiaid ac adar hedegog
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Share