Marko 1:39

KOK
Knjiga O Kristu

39Tako je proputovao cijelu Galileju propovijedajući po sinagogama i istjerujući zloduhe.