Janez 2
SJV
2
Svatba v galilejski Kani
1Tretji dan je bila svatba v galilejski Kani in Jezusova mati je bila tam. 2Na svatbo je bil povabljen tudi Jezus in njegovi učenci. 3Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova mati: »Vina nimajo več.« 4In Jezus ji odvrne: »Kaj hočeš od mene, žena? Moja ura še ni prišla.« 5Njegova mati reče strežnikom: »Karkoli vam reče, storite.« 6Tam pa je stalo šest kamnitih vrčev, pripravljenih za judovsko obredno umivanje; držali so po dve ali tri mere. 7Jezus naroči strežnikom: »Napolnite vrče z vodo!« In napolnijo jih do vrha. 8Nato jim reče: »Zajemite zdaj in nesite starešini!« In nesli so mu. 9Ko je starešina pokusil vodo, ki je postala vino, in ni vedel, odkod je – strežniki, ki so zajeli vodo, pa so vedeli – je poklical ženina 10in mu rekel: »Vsak postreže najprej z dobrim vinom, in ko se ljudje napijejo, s slabšim, ti pa si dobro vino prihranil do zdaj.« 11Tako je Jezus v galilejski Kani začel delati znamenja in razodel svoje veličastvo in njegovi učenci so verovali vanj.
12Potem je šel dol v Kafarnáum in z njim njegova mati, njegovi bratje in njegovi učenci; tam so ostali nekaj dni.
Jezus očisti tempelj
(Mt 21,12–13; Mr 11,15–17; Lk 19,45–46)
13Bližala se je judovska velika noč in Jezus je šel v Jeruzalem. 14V templju je našel prodajalce volov, ovc in golobov ter menjalce denarja, ki so sedeli tam. 15Iz vrvi je spletel bič in vse izgnal iz templja z ovcami in voli vred. Menjalcem je raztresel denar in prevrnil stojnice, 16prodajalcem golobov pa rekel: »Spravite proč vse to in ne delajte tržnice iz hiše mojega Očeta!« 17Njegovi učenci so se spomnili na besedo Svetega pisma: »Gorečnost za tvojo hišo me razjeda.« 18Tedaj so se oglasili Judje in mu rekli: »Kakšno znamenje nam pokažeš, da smeš tako delati?« 19Jezus jim je odvrnil: »Poderite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.« 20Judje so tedaj rekli: »Šestinštirideset let so gradili ta tempelj, ti pa ga boš postavil v treh dneh?« 21On pa je govoril o templju svojega telesa. 22Ko je vstal od mrtvih, so se njegovi učenci spomnili, da je govoril o tem, in verovali so Svetemu pismu in besedi, ki jo je Jezus povedal.
Jezus pozna vsakega človeka
23Ko je bil med velikonočnimi prazniki v Jeruzalemu, so mnogi začeli verovati vanj, ker so videli znamenja, ki jih je delal. 24Jezus pa se jim ni zaupal, ker je vse poznal 25in ker ni bilo treba, da bi mu bil kdo o kom kaj povedal; sam je namreč vedel, kaj je v človeku.

JUB © 1990 United Bible Societies, izdalo Društvo Svetopisemska družba Slovenije.

Svetopisemska družba se posveča širjenju Svetega pisma, da bi njegovo življenjsko sporočilo lahko doseglo vse ljudi. Tudi ti lahko pomagaš pri tem delu!

Learn More About Jubilejni prevod Nove zaveze