Versions

Cancel
 
19Худал чалчдаг хуурамч гэрчлэгч болонАх дүүсийн дунд эвдрэлцлийг тараагч зэргүүд болой.

Ариун Библи, 2004