Versions

Cancel
 
18Хар буруу төлөвлөгөөг сэдэгч зүрх,Хорон муу уруу түргэн гүйгч хөл,

Ариун Библи, 2004