Versions

Cancel
 
17Эдгээр нь гэвээсИхэмсэг харц,Худалч хэл,Гэм зэмгүй цусыг урсгагч гар,

Ариун Библи, 2004