МАТАЙ 25:29 АБ2004 [abbreviation] brought to you by [publisher] Learn More

Devotional

Versions

Cancel
 
29Учир нь хэнд байна, түүнд илүү ихээр өгөгдөнө. Тэр нэгэнд элбэг дэлбэг байх болно. Харин хэнд байхгүй байна, түүнд байгаа нь хүртэл түүнээс авагдах болно.

Ариун Библи, 2004