МАТАЙ 21:32 АБ2004 [abbreviation] brought to you by [publisher] Learn More

Devotional

Versions

Cancel
 
32Учир нь Иохан зөвт байдлын замаар та нар уруу ирсэнд та нар түүнд итгээгүй. Харин татвар хураагчид болоод янхнууд түүнд итгэсэн юм. Та нар үүнийг үзэхдээ гэмшсэнгүй, дараа нь ч түүнд итгэсэнгүй.

Ариун Библи, 2004