МАТАЙ 21:31 АБ2004 [abbreviation] brought to you by [publisher] Learn More

Devotional

Versions

Cancel
 
31Тэр хоёрын аль нь эцгийнхээ хүслийг биелүүлсэн бэ? гэхэд, тэд—Сүүлчийнх нь гэв. Есүс тэдэнд хандан—Үнэнээр Би та нарт хэлье. Татвар хураагчид болоод янхнууд та нараас түрүүнд Бурханы хаанчлалд орох болно.

Ариун Библи, 2004