МАТАЙ 21:30 АБ2004 [abbreviation] brought to you by [publisher] Learn More

Devotional

Versions

Cancel
 
30Мөнөөх хүн удаах хүүдээ мөн тэгж хэлэхэд, хүү нь “Үгүй” гэжээ. Гэвч дараа нь гэмшиж, ажиллахаар явав.

Ариун Библи, 2004