ИОХАН 14:20 АБ2004 [abbreviation] brought to you by [publisher] Learn More

Devotional

Versions

Cancel
 
20Би Өөрийн Эцэг дотор, та нар Миний дотор, Би та нарын дотор байхыг та нар тэр өдөр мэдэх болно.

Ариун Библи, 2004