Versions

Cancel
 
2Та нарыг тулалдааны газар ойртох үед тахилч хүрч очоод, ард түмэнд хандан хэлнэ.

Ариун Библи, 2004