யோபு 17:5

யோபு 17:5 TAMILOV-BSI

எவன் தன் சிநேகிதருக்குக் கேடாகத் துரோகம் பேசுகிறானோ, அவன் பிள்ளைகளின் கண்களும் பூத்துப்போகும்.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Share