Kirje roomalaisille 4:13

Kirje roomalaisille 4:13 FB92

Ei Jumala sen vuoksi luvannut Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen koko maailmaa perinnöksi, että Abraham noudatti lakia, vaan siksi, että Abraham katsottiin vanhurskaaksi, kun hän uskoi.
FB92: Kirkkoraamattu 1992
Share