Neljäs Mooseksen kirja 33
FB92

Neljäs Mooseksen kirja 33

33
Israelilaisten leiripaikat autiomaassa
1Nämä ovat israelilaisten pysähdyspaikat siitä alkaen, kun he Mooseksen ja Aaronin johtamina lähtivät kaikkine joukkoineen Egyptistä. 2Joka kerta, kun israelilaiset lähtivät liikkeelle leiripaikastaan, Mooses kirjoitti Herran käskystä muistiin paikan nimen. Tässä on luettelo heidän leiripaikoistaan.
3 # 2. Moos. 12:37, 14:8 Israelilaiset lähtivät Ramseksesta ensimmäisen kuun viidentenätoista päivänä. He lähtivät pääsiäisen jälkeisenä päivänä Herran johdolla matkaan kaikkien egyptiläisten nähden. 4#2. Moos. 12:12Egyptiläiset olivat juuri hautaamassa esikoisiaan. Herra oli ne surmannut ja näin antanut tuomionsa kohdata egyptiläisten jumalia.
5Ramseksesta israelilaiset siirtyivät Sukkotiin ja leiriytyivät sinne. 6#2. Moos. 13:20Sukkotin jälkeen he leiriytyivät Etamiin, autiomaan laitaan. 7#2. Moos. 14:2Lähdettyään Etamista he palasivat Pi-Hirotiin, joka on vastapäätä Baal-Sefonia, ja leiriytyivät Migdolin luo. 8#2. Moos. 14:22, 15:23Pi-Hirotin luota lähdettyään he kulkivat meren poikki autiomaahan, vaelsivat kolmen päivän matkan Etamin autiomaassa ja leiriytyivät Maraan. 9#2. Moos. 15:27Marasta he siirtyivät Elimiin. Elimissä oli kaksitoista lähdettä ja seitsemänkymmentä palmua, ja he leiriytyivät sinne. 10Heidän seuraava leiripaikkansa Elimin jälkeen oli Kaislameren rannalla. 11#2. Moos. 16:1Kaislamereltä he siirtyivät Sinin autiomaahan ja leiriytyivät sinne. 12Sinin autiomaan jälkeen he leiriytyivät Dofkaan. 13Dofkan jälkeen he leiriytyivät Alusiin, 14#2. Moos. 17:1Alusin jälkeen Refidimiin, mutta siellä ei ollut vettä kansan juotavaksi. 15#2. Moos. 19:1Refidimistä he menivät Siinain autiomaahan ja leiriytyivät sinne. 16#4. Moos. 11:34Siinain autiomaan jälkeen he leiriytyivät Kibrot-Taavaan, 17#4. Moos. 11:35Kibrot-Taavan jälkeen Haserotiin, 18Haserotin jälkeen Ritmaan, 19Ritman jälkeen Rimmon-Peresiin, 20Rimmon-Peresin jälkeen Libnaan, 21Libnan jälkeen Rissaan, 22Rissan jälkeen Kehelataan, 23Kehelatan jälkeen Seferinvuoren luo. 24Seferinvuoren luota he siirtyivät Haradaan ja leiriytyivät sinne. 25Haradan jälkeen he leiriytyivät Makhelotiin, 26Makhelotin jälkeen Tahatiin, 27Tahatin jälkeen Terahiin, 28Terahin jälkeen Mitkaan, 29Mitkan jälkeen Hasmonaan, 30Hasmonan jälkeen Moserotiin, 31Moserotin jälkeen Bene-Jaakaniin, 32Bene-Jaakanin jälkeen Hor-Gidgadiin, 33Hor-Gidgadin jälkeen Jotbataan, 34Jotbatan jälkeen Abronaan, 35Abronan jälkeen Esjon-Geberiin, 36#4. Moos. 20:1Esjon-Geberin jälkeen Sinin autiomaahan Kadesiin. 37#4. Moos. 20:22Kadesista he siirtyivät Horinvuoren luo Edomin maan rajalle ja leiriytyivät sinne.
38 # 4. Moos. 20:28; 5. Moos. 10:6, 32:50 Pappi Aaron nousi Herran käskystä Horinvuorelle, ja siellä hän kuoli. Tämä tapahtui neljäkymmentä vuotta israelilaisten Egyptistä lähdön jälkeen, viidennen kuun ensimmäisenä päivänä. 39Kuollessaan Horinvuorella Aaron oli sadankahdenkymmenenkolmen vuoden ikäinen.
40 # 4. Moos. 21:1 Kanaanilainen Aradin kuningas, joka asui Negevissä, Kanaaninmaan eteläosassa, sai tuolloin tietää, että israelilaiset olivat lähestymässä. 41Horinvuoren luota lähdettyään israelilaiset kulkivat Salmonaan, jonne he leiriytyivät. 42Salmonan jälkeen he leiriytyivät Punoniin, 43sitten Obotiin 44#4. Moos. 21:11ja sitten Ijje-Abarimiin Moabin maan rajalle. 45Ijje-Abarimin jälkeen he leiriytyivät Dibon-Gadiin, 46sitten Almon-Diblataimiin 47ja sitten Abarimin vuorille vastapäätä Neboa.
48 # 4. Moos. 22:1 Abarimin vuorilta lähdettyään israelilaiset siirtyivät Moabin tasangolle Jordanin varrelle vastapäätä Jerikoa ja leiriytyivät sinne. 49Heidän leirialueensa ulottui Bet-Jesimotista Abel-Sittimiin.
Ohjeita maan valloittamista varten
50Moabin tasangolla Jordanin varrella vastapäätä Jerikoa Herra sanoi Moosekselle: 51»Sano israelilaisille: Kun olette menneet Jordanin yli Kanaaninmaahan, 52#2. Moos. 23:33, 34:12,13; 5. Moos. 7:5hävittäkää tieltänne kaikki sen maan asukkaat. Hävittäkää heidän kiveen veistetyt epäjumalansa, samoin kaikki heidän valetut jumalankuvansa, ja tuhotkaa heidän uhrikukkulansa. 53Ottakaa maa haltuunne ja asettukaa sinne asumaan, sillä minä annan sen teidän omaksenne. 54#4. Moos. 26:54; Joos. 14:2Jakakaa maa suvuittain keskenänne ja toimittakaa jako arpomalla. Mitä suurempi suku on, sitä enemmän teidän on annettava sille maata, mitä pienempi se on, sitä vähemmän. Kunkin suvun tulee saada osuutensa sieltä mistä arpa määrää. Jakakaa maa heimoittain ja suvuittain. 55#Joos. 23:13; Tuom. 2:3Mutta ellette hävitä maan asukkaita tieltänne, niin ne, joiden annatte jäädä jäljelle, pistävät teitä piikkeinä silmiin ja okaina kylkiin, ja he ahdistavat teitä siinä maassa, jossa asutte. 56Ja sen, minkä olin aikonut tehdä heille, minä teenkin teille.»

Copyright Kirkon keskusrahasto (Ev. Lutheran Church of Finland), 1992, 2007

Learn More About Kirkkoraamattu 1992