Kolmas Mooseksen kirja 21
FB92

Kolmas Mooseksen kirja 21

21
Pappeja koskevia määräyksiä
1 # Hes. 44:25 Herra sanoi Moosekselle:
»Sano papeille, Aaronin pojille, näin: Älköön kukaan pappi saattako itseään epäpuhtaaksi menemällä edes sukuunsa kuuluvan vainajan lähelle, 2paitsi jos vainaja on hänen oman perheensä jäsen: äiti, isä, poika, tytär tai veli. 3Epäpuhtaaksi hän saa tulla myös, jos vainaja on hänen luonaan asunut naimaton sisar. 4Mutta hän ei saa saattaa itseään epäpuhtaaksi menemällä sellaisen vainajan lähelle, jolle hän on sukua avioliiton kautta.
5 # 3. Moos. 19:27,28; 5. Moos. 14:1; Hes. 44:20 »Papit eivät saa ajaa päätään paljaaksi, eivät leikata partaansa sivuilta eivätkä viillellä merkkejä ruumiiseensa. 6Heidän tulee olla Jumalalleen pyhitettyjä, eivätkä he saa loukata Jumalansa kunniaa. He uhraavat Herralle kuuluvia tuliuhreja, Jumalalle tuotavaa ruokaa. Sen tähden heidän on oltava pyhät ja puhtaat.
7 # Hes. 44:22 »Pappi ei saa ottaa vaimokseen porttoa eikä neitsyytensä menettänyttä naista, ei myöskään miehensä hylkäämää naista, sillä papin on oltava Jumalalle pyhitetty. 8Teidän tulee kohdella pappia pyhänä, koska hän uhraa ruokaa teidän Jumalallenne. Hän on teille pyhä, sillä minä, joka olen pyhittänyt teidät omaksi kansakseni, olen pyhä. 9Jos papin tytär häpäisee itsensä harjoittamalla haureutta, hän samalla häpäisee isänsä; siksi hänet on poltettava.
10 # 3. Moos. 10:6 »Ylipappi on sukunsa joukossa korkein: hänen päänsä on voideltu pyhällä öljyllä, hänet on vihitty virkaansa ja puettu pyhiin vaatteisiin. Hänen ei sovi surun merkiksi avata hiuksiaan levälleen eikä repiä vaatteitaan. 11#4. Moos. 6:7Hän ei saa saattaa itseään epäpuhtaaksi menemällä kuolleen lähelle, ei edes surressaan isäänsä tai äitiään. 12Hän ei saa suruaikanaan poistua pyhäköstä, ettei hän häpäisisi Jumalansa pyhäkköä, sillä hänet on voideltu ja vihitty Herran pyhällä öljyllä. Minä olen Herra. 13#Hes. 44:22Vaimokseen hänen tulee ottaa neitsyt. 14Hän ei saa ottaa itselleen vaimoksi leskeä, miehensä hylkäämää eikä neitsyytensä menettänyttä naista eikä porttoa, vaan hänen tulee ottaa vaimokseen isänsä sukuun kuuluva neitsyt, 15ettei hän saisi pappissukuun kelpaamattomia jälkeläisiä. Minä, Herra, olen pyhittänyt hänet omaksi palvelijakseni.»
16Herra sanoi Moosekselle: 17»Sano Aaronille: Kukaan jälkeläisesi, jolla on jokin ruumiinvamma, ei saa milloinkaan tulla uhraamaan ruokaa Jumalalle. 18Uhraamaan ei saa tulla kukaan, joka on sokea, rampa tai kasvoiltaan tai ruumiiltaan epämuodostunut, 19kukaan, jolta on katkennut jalka tai käsi, 20joka on kyttyräselkäinen tai kitukasvuinen, jonka silmäterä on samentunut tai jolla on ihottuma, rupitauti tai vialliset kivekset. 21Kukaan pappi Aaronin suvun jäsen, jolla on jokin vamma, ei saa astua uhraamaan Herralle kuuluvia tuliuhreja; vammansa takia hän on kelpaamaton uhraamaan ruokaa Jumalalle. 22#3. Moos. 10:12–15; 4. Moos. 18:8–19Hän saa silti syödä Jumalan ruokaa, sekä erityisen pyhää että pyhää, 23mutta väliverhon luo tai alttarin ääreen hän ei saa vammansa vuoksi astua, ettei hän häpäisisi mitään, minkä minä, Herra, olen julistanut pyhäksi.»
24Näin Mooses puhui Aaronille, hänen pojilleen ja kaikille israelilaisille.

Copyright Kirkon keskusrahasto (Ev. Lutheran Church of Finland), 1992, 2007

Learn More About Kirkkoraamattu 1992