Ensimmäinen Mooseksen kirja 25
FB92

Ensimmäinen Mooseksen kirja 25

25
Abrahamin muut jälkeläiset
1Abraham otti vielä uuden vaimon, jonka nimi oli Ketura. 2Hän synnytti Abrahamille Simranin, Joksanin, Medanin, Midianin, Jisbakin ja Suahin. 3Joksanille syntyivät Saba ja Dedan. Dedanista polveutuvat assurilaiset, letusilaiset ja leummilaiset. 4Midianin pojat olivat Efa, Efer, Henok, Abida ja Eldaa. Nämä kaikki olivat Keturan jälkeläisiä. 5#1. Moos. 24:36Abraham antoi koko omaisuutensa Iisakille. 6Sivuvaimojensa pojille hän antoi lahjoja, ja hän lähetti heidät vielä eläessään itään Kedemin maahan, pois poikansa Iisakin tieltä.
Abrahamin kuolema
7Abraham eli kaikkiaan sataseitsemänkymmentäviisi vuotta. 8#1. Moos. 15:15Sitten hän kuoli rauhallisen vanhuuden jälkeen korkeassa iässä ja elämästä kyllänsä saaneena, ja hänet otettiin isiensä luo. 9Hänen poikansa Iisak ja Ismael hautasivat hänet Makpelan luolaan, joka sijaitsi heettiläisen Efronin, Soharin pojan, vainiolla Mamresta itään. 10#1. Moos. 23:20Tämän vainion Abraham oli ostanut heettiläisiltä, ja sinne on haudattu Abraham ja hänen vaimonsa Saara. 11#1. Moos. 16:14, 24:62Abrahamin kuoltua Jumalan siunaus seurasi hänen poikaansa Iisakia. Iisak jäi asumaan Lahai-Roin kaivon tienoille.
Ismaelin jälkeläiset
12Tässä on Abrahamin pojan Ismaelin sukuluettelo, hänen, jonka Saaran egyptiläinen orjatar Hagar synnytti Abrahamille. 13#1. Aik. 1:29–31Nämä olivat Ismaelin pojat ikäjärjestyksessä lueteltuina: Ismaelin esikoinen oli Nebajot, ja hänen muut poikansa olivat Kedar, Adbeel, Mibsam, 14Misma, Duma, Massa, 15Hadad, Tema, Jetur, Nafis ja Kedma. 16#1. Moos. 16:10+Nämä olivat Ismaelin pojat, kahdentoista heimokunnan päälliköt, ja heidän mukaansa annettiin nimet myös heidän kylilleen ja leiripaikoilleen.
17Ismael eli kaikkiaan satakolmekymmentäseitsemän vuotta. Sitten hän kuoli ja hänet otettiin isiensä luo. 18#1. Moos. 16:12Ismaelin suvun asuma-alue ulottui Havilasta aina Suriin, joka on Egyptistä itään Assurin suunnalla. Ja Ismael joutui alinomaa vastakkain veljiensä kanssa.
Esaun ja Jaakobin syntymä
19Tämä on kertomus Abrahamin pojan Iisakin suvusta. Abrahamille syntyi Iisak. 20#1. Moos. 24:67Iisak oli nelikymmenvuotias ottaessaan vaimokseen Rebekan, joka oli Mesopotamiassa asuvan aramealaisen Betuelin tytär ja Labanin sisar. 21#1. Moos. 11:30, 29:31Iisak rukoili Herraa vaimonsa puolesta, sillä tämä oli hedelmätön. Herra kuuli hänen rukouksensa, ja Rebekka tuli raskaaksi. 22Mutta lapset potkivat toisiaan Rebekan kohdussa, ja hän sanoi: »Miksi minulle pitää sattua tällaista?» Hän meni kysymään neuvoa Herralta, 23#2. Sam. 8:14; Mal. 1:2,3; Room. 9:12ja Herra sanoi:
– Kaksi kansaa on kohdussasi,
kaksi heimoa sinusta haarautuu.
Toinen heimo on toista vahvempi,
vanhempi on palveleva nuorempaa.
24Aikanaan Rebekka synnytti kaksoset. 25Ensimmäisenä syntynyt oli iholtaan punaruskea ja kauttaaltaan karvainen kuin vuohenkarvaviitta, ja hän sai nimen Esau#25:25 Nimi Esau merkitsee ’karvainen’, ja hänen myöhemmän asuinpaikkansa Seirin nimi viittaa sekin ’karvaiseen’. Häntä kutsutaan myös Edomiksi eli ’punaiseksi’ tai ’ruskeaksi’.. 26#Hoos. 12:4Sitten syntyi hänen veljensä, ja hän piti kädellään kiinni Esaun kantapäästä; siksi hän sai nimen Jaakob#25:26 Nimi Jaakob muistuttaa sekä heprean sanaa aqeb ’kantapää’ että sanaa aqab ’hän pettää’ (ks. 27:36).. Iisak oli heidän syntyessään kuusikymmenvuotias.
Esau myy esikoisoikeutensa
27Kun pojat varttuivat, Esausta tuli taitava metsästäjä ja erämies, mutta Jaakob oli rauhallinen ja viihtyi kotosalla. 28Koska Iisak söi mielellään riistaa, hän rakasti enemmän Esauta, mutta Rebekalle oli Jaakob rakkaampi.
29Kerran, kun Jaakob valmisti keittoa, Esau tuli väsyneenä metsästysretkeltään 30ja sanoi Jaakobille: »Anna vähän tuota ruskeaa, tuota ruskeaa keittoa, minä olen ihan lopussa.» Tästä syystä hän sai nimen Edom#25:30 Ks. selitystä jakeeseen 25:25.. 31#5. Moos. 21:17Mutta Jaakob sanoi: »Myy minulle ensin esikoisuutesi.» 32Esau sanoi: »Minä varmaan kohta kuolen. Mitä hyötyä minulle on esikoisuudesta?» 33Jaakob sanoi: »Vanno minulle ensin.» Niin Esau vannoi ja myi Jaakobille esikoisuutensa. 34#Hepr. 12:16Sitten Jaakob antoi hänelle leipää ja papukeittoa, ja Esau söi ja joi, nousi ja meni tiehensä. Niin vähäarvoisena hän piti esikoisuuttaan.

Copyright Kirkon keskusrahasto (Ev. Lutheran Church of Finland), 1992, 2007

Learn More About Kirkkoraamattu 1992