Toinen Mooseksen kirja 36:2

Toinen Mooseksen kirja 36:2 FB92

Mooses kutsui luokseen Besalelin, Oholiabin ja kaikki käsityöläiset, joille Herra oli antanut taitoa, jokaisen, joka oli halukas tekemään tätä työtä.
FB92: Kirkkoraamattu 1992
Share