Parallel
2
1Att leva i gemenskap med Kristus, innebär inte det att vi får tröst och uppmuntran genom den kärlek han visade oss? Innebär inte det att hans Ande ger oss gemenskap med varandra, och att vi blir fyllda av godhet och medkänsla? 2Om ni håller med om detta, gör mig då verkligt glad genom att leva i harmoni med varandra. Älska varandra, var eniga i ert tänkande och sträva mot samma mål.
3Var inte själviska och försök inte imponera på varandra. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. 4Tänk inte bara på vad som är bra för er, utan tänk också på andras behov.
5Ha samma inställning som Jesus Kristus hade.
6Han var till sin natur Gud, men ansåg inte sin jämlikhet med Gud något att strida för.
7Nej, han avstod från sin makt och härlighet och kom till jorden för att tjäna oss som en människa. Han levde som en av oss.
8Han gjorde sig ödmjuk och lydde Gud. Han var villig att dö ‑ ja, att dö på korset.
9Därför har Gud upphöjt honom till att bli härskare över hela universum. Ja, han har gjort honom till Gud igen, 10för att alla ska tillbe honom, både i himlen och på jorden och under jorden. 11Alla ska öppet bekänna att Jesus Kristus är Herren#Det grekiska ordet för Herren är samma ord som används om Gud i den grekiska översättningen av Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet., så att Gud, vår Far, blir ärad.#Detta var antagligen en sång.
Var ljus för världen
12Eftersom vi har en sådan förebild i Jesus, måste ni, kära vänner, se till att leva med varandra på ett sätt som visar att ni verkligen är räddade. Ni var alltid noga med att följa min undervisning när jag var hos er. Och nu när jag är borta, måste ni vara ännu mer noga med att ödmjukt lyda och respektera Gud. 13Det är ju han som påverkar er vilja och ger er kraft att göra det han vill.
14Gör allt detta utan att klaga och diskutera, 15-16så att ni inte kan anklagas för något, utan lyder Gud som hans barn, fria från skuld. När ni erbjuder andra det budskap som ger liv, då lyser ni som himlens stjärnor bland världens människor, som lever i ondska och andligt mörker. Och när Kristus kommer tillbaka, kan jag då med stolthet visa att mitt arbete och mitt slit bland er inte har varit bortkastat. 17Ja, även om jag måste dö i mitt arbete, och mitt blod offras, är jag ändå glad. Jag gläder mig ju tillsammans med er då jag ser er tro växa och era liv bli ett offer som tillfredsställer Gud. 18Låt oss därför glädjas tillsammans över det vi kan göra för Gud.
Timotheos kommer till Filippi
19Jag hoppas att Herren Jesus snart ska låta mig skicka Timotheos till er, så att jag kan bli uppmuntrad av färska rapporter från er. 20Det finns ingen som känner ett sådant ansvar och intresse för er som Timotheos. 21Alla andra ägnar sig bara åt sina egna intressen och bryr sig inte om att tjäna Jesus Kristus. 22Men Timotheos har visat hur pålitlig han är, det vet ni. På samma sätt som en son arbetar tillsammans med sin far, har han hjälpt mig att sprida det glada budskapet om Jesus. 23Och så snart jag vet hur det går för mig här i fängelset, hoppas jag att kunna skicka honom till er. 24Ja, jag litar faktiskt på att Herren Jesus snart ska låta mig komma också.
Paulus skickar tillbaka Epafroditos
25Jag tror att jag måste skicka tillbaka vår bror Epafroditos till er. Ni skickade honom till mig för att hjälpa mig med det jag behövde, och han har sedan dess arbetat och kämpat tillsammans med mig. 26Men nu längtar han efter er alla och är orolig över att ni har fått höra att han var sjuk. 27Och han var verkligen svårt sjuk, han höll faktiskt på att dö. Men Gud hade medlidande med honom, och även med mig, så att jag slapp drabbas av ännu en sorg i allt mitt elände. 28Därför skickar jag honom mer än gärna tillbaka till er, för jag vet hur tacksamma ni kommer att bli över att få träffa honom igen. Dessutom kommer jag då att ha ett bekymmer mindre. 29Ta väl emot honom, eftersom han liksom ni lever i gemenskap med Herren Jesus. Ja, var glada över honom och visa honom uppskattning, 30för det var på grund av sitt arbete för Kristus som han var nära att dö. Han var villig att riskera livet för att hjälpa mig med sådant som ni inte kunde göra, eftersom ni var långt borta.