Parallel
4
Jesus frestas av djävulen
1Sedan fördes Jesus ut i ödemarken av Guds Ande för att djävulen skulle fresta honom. 2Under 40 dagar och 40 nätter åt han ingenting, och han blev till slut hungrig. 3Då kom djävulen fram till honom och sa: "Gör bröd av de här stenarna, om du nu är Guds Son!" 4Men Jesus sa till honom: "Nej! Det står i Skriften#"Skriften" för judarna är Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.: 'Människan lever inte bara av bröd, utan av alla de ord som kommer från Gud.#Se Femte Moseboken 8:3. Att lyda Gud är viktigast. Sedan kommer det att ordna sig med maten.' "
5Sedan tog djävulen honom med till Guds stad, Jerusalem, och ställde honom högst uppe på tempelmuren, 6och sa: "Hoppa ner, om du nu är Guds Son! Det står ju i Skriften: 'Gud ska befalla sina änglar att skydda dig. De ska bära dig på sina händer, så att du inte skadar dig mot någon sten.#Se Psaltaren 91:11-12.' " 7Men Jesus svarade honom: "Det står också i Skriften: 'Du ska inte sätta Herren, din Gud, på prov.#Se Femte Moseboken 6:16.' "
8Efter det tog djävulen med honom upp till toppen av ett mycket högt berg och visade honom världens alla länder och deras härlighet. 9"Allt detta ska jag ge dig ", sa han, "om du bara faller ner och tillber mig."
10"Försvinn, Satan", svarade Jesus honom. "Det står ju i Skriften: 'Det är Herren, din Gud, du ska tillbe, och bara honom du ska tjäna.#Se Femte Moseboken 6:13.' "
11Då lät djävulen honom vara, och änglar kom till Jesus för att betjäna honom.
Jesus talar till folket i Galileen
12-13När Jesus hörde att Johannes hade blivit fängslad, lämnade han Judeen och återvände till Galileen. Men han slog sig inte ner i sin hemstad Nasaret, utan flyttade till Kafarnaum vid Galileiska sjön, nära det område där de båda stammarna Sebulon och Naftali levde. 14Genom detta blev det verklighet som Gud förutsagt genom profeten Jesaja:
15"Sebulons land och Naftalis land utmed sjön, området bortom floden Jordan, övre Galileen med dess många olika folk - 16dessa människor som bodde där i mörkret fick se ett stort ljus. De levde i dödens land, men ett strålande ljus gick upp över dem."#Se Jesaja 9:1-2.
17Från och med nu började Jesus tala till folket och säga: "Lämna synden och vänd om till Gud, för han har kommit för att rädda människor och göra dem till sitt eget folk!#På grekiska: för himmelriket är nära. "
De första efterföljarna
18En dag när han vandrade längs Galileiska sjön fick han se två bröder: Simon, som kallas Petrus, och Andreas. De höll på att kasta ut nät i sjön, för de var fiskare.
19Jesus ropade till dem: "Kom och bli mina efterföljare, så ska jag visa er hur man fiskar människor istället!" 20Och de lämnade genast sina nät och följde honom.
21När han gick vidare fick han se två andra bröder, Jakob och Johannes, sitta i en båt tillsammans med sin pappa Sebedaios och göra i ordning sina nät. Han ropade på dem också, och 22genast lämnade de båten och sin pappa och följde honom.
Jesus undervisar och botar sjuka
23Jesus vandrade nu omkring i hela Galileen och undervisade i synagogorna#Synagogan är judarnas gudstjänstlokal., och vart han än kom berättade han det glada budskapet om att Gud vill rädda människor och göra dem till sitt eget folk,#På grekiska: evangelium om riket. och han botade alla slags sjukdomar och plågor bland folket. 24Ryktet om hans under spreds långt utanför Galileens gränser och snart kom det sjuka människor också från Syrien#Med "Syrien" avses antagligen de icke-judiska områden som gränsade till Galileen, eller också hela den romerska provinsen Syrien (dvs östra Medelhavsområdet). för att bli botade. Vilken sjukdom eller vilket lidande de än var drabbade av, om de var besatta av onda andar, led av krampanfall eller var förlamade, så botade han dem.
25Stora folkmassor följde honom vart han än gick - människor från Galileen, Tiostadsområdet#"Tiostadsområdet"", eller ""Dekapolis"" som det hette på grekiska, var ett stadsförbund mellan tio städer, som alla utom en låg öster om floden Jordan., Jerusalem och hela Judeen och från andra sidan Jordan.