Matteus 2
BSV
2
Österländska stjärntydare hyllar Jesus
1Jesus föddes i staden Betlehem i Judeen under kung Herodes regeringstid. Och efter ett tag kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: 2"Var finns judarnas nyfödda kung? Vi har sett hans stjärna gå upp i vårt eget land och har kommit för att hylla honom."
3Kung Herodes blev alldeles skräckslagen av deras fråga, och hela Jerusalem började surra av rykten. 4Han kallade därför samman folkets överstepräster och laglärare#Laglärarna var experter på lagen, ett annat namn för hela den judiska Skriften, dvs Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet. till ett möte och frågade dem om de visste var Messias#"Messias" betyder "den smorde" på hebreiska. Bland Israels folk smordes kungar, präster och profeter med olja innan de började sin uppgift. Gud hade genom profeterna lovat att sända en smord kung som skulle härska över alla folk. Judarna väntade på att denna kung skulle återupprätta Israel som nation. Det grekiska ordet "Kristus" betyder också "den smorde"., den utlovade kungen, skulle födas."
5"I Betlehem i Judeen", svarade de, "för Gud har sagt genom det som profeten Mika skrev: 6'Du Betlehem i Judas land, du är inte alls någon obetydlig stad, för en härskare ska komma från dig, en som blir en herde för mitt folk Israel.#Se Mika 5:2.' "
7Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna igen, och vid det mötet lyckades han få reda på den exakta tidpunkten då de först hade sett stjärnan. Han sa till dem: 8"Res till Betlehem och leta efter barnet. Och när ni har hittat det, kom då tillbaka och tala om det för mig, så att jag också kan resa dit och hylla det."
9Efter samtalet med kungen gav stjärntydarna sig iväg, och då visade sig den stjärna igen som de hade sett gå upp i deras eget land. Den gick före dem tills den stannade över det ställe där barnet fanns i Betlehem#Det står "det ställe där barnet fanns" vilket väl är mer precist än bara "Betlehem". .
10Stjärntydarna blev mycket glada då de fick se stjärnan, 11och de gick in i huset och fann barnet och hans mamma, Maria. Där föll de ner på knä för honom och hyllade honom. Sedan tog de fram sina kistor och gav barnet gåvor. Det var guld, rökelse och myrra#Rökelse och myrra var välluktande växtämnen som användes i templet och vid kungliga bröllop. Gåvorna var en symbol för att Jesus är Messias, den utlovade kungen.. 12Men när de skulle återvända till sitt eget land reste de aldrig genom Jerusalem för att rapportera till kung Herodes. Gud hade varnat dem genom en dröm, och därför tog de en annan väg.
Flykten till Egypten
13När stjärntydarna hade rest sin väg visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef. Ängeln sa: "Stig upp och fly till Egypten med barnet och hans mamma och stanna där tills jag säger till, för kung Herodes kommer att leta efter barnet och försöka döda det."
14Medan det fortfarande var natt gav sig Josef därför iväg till Egypten tillsammans med Maria och barnet, 15och de stannade där tills kung Herodes hade dött. Genom detta blev det verklighet som Gud förutsagt genom profeten Hosea: "Jag har fört min son ut ur Egypten."#Se Hosea 11:1.
16Herodes blev rasande när han förstod att stjärntydarna hade lurat honom. Och han skickade soldater till Betlehem med order om att döda alla pojkar som var två år eller yngre, både i staden och på landsbygden runt omkring. Detta eftersom stjärntydarna hade sagt att stjärnan första gången hade visat sig för dem två år tidigare. 17Genom Herodes grymma handling blev det verklighet som Gud förutsagt genom profeten Jeremia: 18"Ett rop hörs i Rama, gråt och högljudd klagan. Rakel gråter över sina barn och låter sig inte tröstas, för de finns inte mer."#Se Jeremia 31:15.
Hemkomsten till Israel
19När Herodes hade dött visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten och sa till honom: 20"Gör dig klar, ta med dig barnet och hans mamma och res tillbaka till Israels land, för de som försökte döda barnet är döda."
21Josef återvände då genast till sitt eget land med Maria och barnet. 22Men på vägen tillbaka blev han rädd, eftersom han fick veta att Herodes son, Archelaos, nu hade blivit kung i Judeen. I en annan dröm blev han därför uppmanad att resa till Galileen, 23där familjen bosatte sig i staden Nasaret. Genom detta blev det verklighet som Gud förutsagt om Jesus genom profeterna: "Han ska kallas nasaré."#Detta hänvisar till vad profeterna har skrivit om Jesus i Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet. Nasaré kan också syfta på "neser" ("skottet" från Jishajs stam, jämför Jesaja 11:1) eller på "nasir" (en person som lever avskild för Gud).

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Learn More About Nya Levande Bibeln