1 Petrusbrevet 2:16

BSV
Nya Levande Bibeln

16Jesus Kristus har köpt er fria från synden, men utnyttja inte friheten till att göra det som är ont. Kom ihåg att ni har fått er frihet för att kunna tjäna Gud.