Openbaring 16:15

Openbaring 16:15 NBG51

Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Share