Jeremia 25:11-12

Jeremia 25:11-12 NBG51

dan zal dat gehele land tot een oord van puinhopen, tot een woestenij worden. Deze volken nu zullen de koning van Babel dienstbaar zijn zeventig jaren; maar na verloop van zeventig jaren zal Ik aan de koning van Babel en dit volk, luidt het woord des HEREN, hun ongerechtigheid bezoeken, ook aan het land der Chaldee├źn, en Ik zal dat tot eeuwige woestenijen maken.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Share