Hebreeën 12:2

Hebreeën 12:2 NBG51

Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Share

Hebreeën 12:2

Share