2 Kronieken 7:14

2 Kronieken 7:14 NBG51

en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Share

2 Kronieken 7:14

Share