2 Korinthiërs 5:1

2 Korinthiërs 5:1 NBG51

Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Share