1 Korinthiërs 14:1

1 Korinthiërs 14:1 NBG51

Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes, doch vooral naar het profeteren.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Korinthiërs 14:1