YouVersion Logo
Search Icon

मत्ती 1

1
येशूको वंशावली
1अब्राहामका पुत्र, दाविदका पुत्र येशू ख्रीष्‍टको वंशावली:
2अब्राहाम इसहाकका पिता,
इसहाक याकोबका पिता,
याकोब यहूदा र तिनका दाजुभाइहरूका पिता,
3यहूदा फारेस र जेरहका पिता, तिनीहरूकी आमा तामार थिइन्।
फारेस हेस्रोनका पिता,
हेस्रोन आरामका पिता,
4आराम अम्मीनादाबका पिता,
अम्मीनादाब नहशोनका पिता,
नहशोन सल्मोनका पिता थिए।
5सल्मोन बोअजका पिता, तिनकी आमा राहाब थिइन्,
बोअज ओबेदका पिता, तिनकी आमा रूथ थिइन्।
ओबेद यिशैका पिता,
6अनि यिशै राजा दाविदका पिता थिए।
दाविद सोलोमनका पिता थिए, तिनकी आमा पहिले उरियाहकी पत्नी थिइन्,
7सोलोमन रहबामका पिता,
रहबाम अबियाका पिता,
अबिया आसाका पिता,
8आसा यहोशापातका पिता,
यहोशापात यहोरामका पिता,
यहोराम उज्जियाहका पिता,
9उज्जियाह योतामका पिता,
योताम आहाजका पिता,
आहाज हिजकियाका पिता,
10हिजकिया मनश्शेका पिता,
मनश्शे अमोनका पिता,
अमोन योशियाहका पिता,
11अनि योशियाह येकोनिया#1:11 अर्थात् यहोयाकीन; 12 पदमा पनि र तिनका भाइहरूका पिता, तिनीहरू बेबिलोनतिर लगिएका समयमा जन्मेका थिए।
12बेबिलोनमा लगिएपछि:
येकोनिया शालतिएलका पिता,
शालतिएल यरुबाबेलका पिता,
13यरुबाबेल अबिहूदका पिता,
अबिहूद एल्याकीमका पिता,
एल्याकीम आजोरका पिता,
14आजोर सादोकका पिता,
सादोक आखिमका पिता,
आखिम एलिहूदका पिता,
15एलिहूद एलाजारका पिता,
एलाजार मत्तानका पिता,
मत्तान याकोबका पिता,
16अनि याकोब योसेफका पिता, जो मरियमका पति थिए अनि मरियमले ख्रीष्‍ट भनिने येशूलाई जन्म दिइन्।
17यसरी अब्राहामदेखि दाविदसम्म जम्मा चौध पुस्ता, दाविददेखि बेबिलोनमा लगिएको समयसम्म चौध पुस्ता र बेबिलोनबाट निकाला भएदेखि ख्रीष्‍टसम्म चौध पुस्ता छन्।
येशू ख्रीष्‍टको जन्म
18येशू ख्रीष्‍टको जन्म यसरी भयो: उहाँकी आमा मरियमको विवाह योसेफसित हुने प्रतिज्ञा भएको थियो, तर तिनीहरूका विवाह हुन अघि नै यो थाहा भयो कि तिनी पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएकी थिइन्। 19तिनका पति योसेफ एक धार्मिक मानिस भएकाले र आफू समाजमा अपमान हुन नचाहेकाले, तिनलाई सुटुक्‍क त्यागिदिने विचार गरे।
20तर ती दिनहरूमा योसेफले यस्तो विचार गरेपछि प्रभुका एउटा दूतले सपनामा तिनीकहाँ देखा परेर भने, “दाविदको पुत्र योसेफ, मरियमलाई तिम्रो पत्नीको रूपमा घर लैजान नडराऊ, किनकि जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ। 21तिनले एउटा छोरा जन्माउनेछिन् अनि तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नू, किनकि उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापदेखि बचाउनुहुनेछ।”
22यी कुराहरू त्यसरी नै पूरा भए, जसरी प्रभुले आफ्ना अगमवक्‍ताद्वारा भन्‍नुभएको थियो: 23“कन्या गर्भवती भएर एउटा पुत्र जन्माउनेछिन् अनि तिनीहरूले उहाँलाई इम्मानूएल भन्‍नेछन्,” जसको अर्थ हो, “परमेश्‍वर हामीसित।”#1:23 यशै 7:14
24योसेफ बिउँझेपछि प्रभुको दूतले आज्ञा दिएझैं गरे अनि मरियमलाई पत्नीको रूपमा घरमा लगे। 25तर तिनले पुत्र नजन्माउन्जेल तिनीसित सहवास गरेनन्। अनि तिनले पुत्रको नाउँ येशू राखे।

Currently Selected:

मत्ती 1: NCV

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy