Matiuse 2
ALP

Matiuse 2

2
Tamata majusaru#2:1 Tamata majusa meru tamata maka rekwa bei kmale ndete lanite. esi tatu loko Yesuse
2:1-12
1Ruele Yesuse me kota Betleheme, otoi Yudea kena kamale Herodese ipletare. Kena mere tamata majusaru esi luake me Yerusaleme bei otoi sapleuke lemataije sa 2kai esi tneu susuike be, “Kamale Yahudi rebe eku rueleIje Ietia? Ami selu Eni kmalere bei otoi sapleuke lematai sare hoko ami lomei kena tatu lokoI.”
3Kena Herodese ilene mere hkutukeni. Kai tamata bokala me kota Yerusaleme lekwe hkutukesi lekwe. 4Eleki ilupuke pusue imama elakaru kai Yahudiaru esi kuru Torataru, leke itneusi be ruele Maka Hlamate eteria. 5Eleki esi beteke lokoi be, “Ndi kota Betleheme, mei tape Yudea. Le lulu nabi sae ileki be:
6Kai ale Betleheme, me tape Yehuda,
ale mere kota pentine sae bei kota rebe upentine me tape Yehudare.
Le namake pine tamata sae bei amu tamataru iono elake
kena Ipletae pusue Auku tamata Israelaru.”#2:6 Mi. 5:1
7Eleki kena Herodese ilene lepate mere, ikoti akbunike tamata majusa meru eleki itneusi be esi selu kmale mere petuma ila. 8Eleki iulake esi keu me kota Betleheme kai ibeteke lokosi be, “Imi keu nikwa loko Kwetele mere mimise. Kai kena imi tetueNi peneka, imi lomei beteke eteku be rueleI etia leke au keu tatu lokoI lekwe.”
9-10Esi lene lepata meru pela eleki esi keu. Kena esi selu suike kmale rebe esi selue me sapleuke lemataije sare, hoko lalesi ndina titinai. Esi keu lulu kmale mere eti erue panuhuke luma rebe Kwetele mere Ime kenare. 11Eleki esi kusu lopai luma mere, esi selu Kwetele mere kai inaI Maria, hoko esi nobo lope kai esi tatu lokoI. Eleki esi rana mase, leite kemenyane rebe esi boini ntelete kai leite mure kena ono tanei pulue more eleki esi rilukele ete Yesuse. 12Eleki esi kmani kena Alla Ibeteke lokosi be esi leu suike loko Herodese yanoma. Hoko esi leue lalane makete.
Yusupe kai Maria esi naya le Yesuse lopai nusa Mesire
2:13-15
13Kena tamata majusa meru esi leu peneka, Yusupe ikmani kena Tuhane Eni malekate beteke lokoi be, “Herodese inikwa Kwetele mere kena bunuI. Hoko betu, naya le Kwetele mere kai inaI lopai nusa Mesire. Imi rue ete mpaije eti Au beteke etemu suike.”
14Eleki Yusupe ibetu, kai kena kpetu mere neka, inaya le Kwetele mere kai inaI lopai nusa Mesire. 15Eleki esi rue mpai Mesire eti Herodese imata.
Ele mere hoko Tuhane Eni lepate rebe akmena nabi Hosea ilekire be: “Au koti Auku Anare Ileu bei me nusa Mesire,”#2:15 Hos. 11:1 eonore mere peneka.
Herodese iulake bunu kwete tona me kota Betleheme
2:16-18
16Eleki kena Herodese irekwa be tamata majusa meru esi lemakeni, hoko inasu titinai. Eleki iulake bunu kwete mokwai me kota Betleheme kai hena me keholire rebe esi musuna lua lopere. Le lulu tamata majusaru esi beteke be esi selu kmalere rame musuna lua peneka. 17Ele mere hoko sakesa kai Tuhane eni lepate rebe akmena nabi Yeremia ibetekele be:
18“Lene tanite ndi kota Rama malere kuate.
Rahela iranie eni nanaru
kai isuka sae iumaukeni mo
le eni nanaru esi mata peneka.”#2:18 Yer. 31:15
Yusupe ikeri Maria kai Yesuse esi leu bei mpai nusa Mesire
2:19-23
19Eleki kena Herodese imata peneka, Yusupe ikmani kena Tuhane Eni malekate iaselukeni lokoi mpe Mesire. 20Kai ibeteke be, “Betu rana Kwetele mere kai inaI, imi leu lori Israele le sie rebe esi nikwa kena bunu Kwetele mere esi mata peneka.” 21Eleki Yusupe ibetu, irana Kwetele mere kai inaI eleki ileu lesi lori tape Israele.
22Po kena ilene be Arkelause iono kamale me otoi Yudea seli amai Herodese, hoko rilai kena lori otoi Yudea. Eleki ikmani kena hnaune bei Tuhane hoko esi keu lori otoi Galilea. 23Kena esi luake ndete otoi Galilea, esi rue kena hena sae me esi nane Nasarete. Ele mere hoko Tuhane Eni lepate rebe akmena nabiaru esi lekire be, “Esi kotie Kwetele mere: Tamata Nasarete,” eonore mere peneka.

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Janji beluke

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.