Maтеј 1:17

Maтеј 1:17 MNT

Тоа се вкупно четиринаесет поколенија од Авраам до Давид, четиринаесет поколенија од Давид до прогонството во Вавилон и четиринаесет поколенија од прогонството во Вавилон до Месијата.
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Share