Јован 8:12

Јован 8:12 MNT

Подоцна, Исус повторно им зборуваше на фарисеите: „Јас сум Светлината на светот! Секој што ќе биде Мој следбеник ќе ја има животодавната Светлина и никогаш нема да талка во темнина!“
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Share