Јован 3:36

Јован 3:36 MNT

Оној што верува во Синот има вечен живот; оној, пак, што му е непослушен на Синот, не ќе види живот, туку останува под Божјата казна!
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Share