Јован 12:13

Јован 12:13 MNT

Луѓето зедоа палмови гранчиња, па излегоа да Го пречекаат, извикувајќи: „Спаси не сега! Благословен е Тој што доаѓа во името на Господ! Благословен да е Царот на Израел!“
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Share