Евреите 4:15

Евреите 4:15 MNT

Нашиот Првосвештеник не е некој што не може да сочувствува со нашите слабости; напротив, имаме Првосвештеник Кој беше искушуван во се, како и ние, но Тој не згреши.
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Share