Евреите 4:12

Евреите 4:12 MNT

Божјата порака е жива и делотворна, поостра и од најостриот меч со две сечила. Таа се пробива длабоко во нас, до нашите најдлабоки мисли и намери, соголувајќи ги и душата и духот во нас. Таа не разоткрива точно онакви какви што навистина сме.
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Share