Колосјаните 3:13

Колосјаните 3:13 MNT

Толерирајте се, простувајте си кога некој ќе ви згреши. Простувајте си исто како што Господ вам милостиво ви прости.
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Share