Колосјаните 3:12

Колосјаните 3:12 MNT

Бог ве сака и ве одбра да бидете Негов свет народ. Затоа, сочувствувајте со луѓето, бидете љубезни спрема нив, бидете скромни, кротки и трпеливи.
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Share