Дела Ап. 4:13

Дела Ап. 4:13 MNT

Членовите на Народниот совет се зачудија кога ја видоа смелоста на Петар и Јован, зашто беше очигледно дека тие се обични, необразовани луѓе. А ги препознаа дека тие луѓе беа со Исус.
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Share