1 Тимотеј 6:12

1 Тимотеј 6:12 MNT

Бори се храбро за верата и држи се цврсто за неа, за да добиеш вечен живот. Токму за тоа Бог те одбра и ти веќе пред многу луѓе даде исклучително добро сведоштво!
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Share