1 Јован 1:7

1 Јован 1:7 MNT

Но ако живееме во светлина, како што и Бог е во светлина, тогаш навистина ќе општиме еден со друг, а крвта на Божјиот Син, Исус Христос, ќе не исчистува од секој грев.
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Share