IV Księga Mojżesza 14:34

IV Księga Mojżesza 14:34 NBG

Według liczby dni w których przepatrywaliście ziemię, czyli czterdziestu dni poniesiecie waszą karę; po roku za każdy dzień, czyli czterdzieści lat, abyście poznali Moją niechęć.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share