Ewangelia Mateusza 24:43-44

Ewangelia Mateusza 24:43-44 NBG

A to zrozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział był, o której straży złodziej nadchodzi, wtedy by czuwał oraz nie dał podkopać swojego domu. Dlatego i wy stańcie się gotowi, bo o godzinie, której się nie spodziewacie, Syn Człowieka nadchodzi.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share