Ewangelia Mateusza 22:36-40

Ewangelia Mateusza 22:36-40 NBG

Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest doniosłe? A Jezus mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga twego, z całego twego serca i z całej twojej duszy, i z całej myśli twojej; to jest pierwsze oraz doniosłe przykazanie. A drugie mu podobne: Będziesz miłował twego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawieszone jest całe Prawo i Prorocy.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share

Ewangelia Mateusza 22:36-40

Share