Księga Izajasza 8:20

Księga Izajasza 8:20 NBG

Prawo jest do pomocy! Żeby wam nie mówili takiej rzeczy, w której nie ma jasności.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share