List do Kolosan 4:12

List do Kolosan 4:12 NBG

Pozdrawia was Epafras sługa Chrystusa z was, zawsze walczący dla was w modlitwach, abyście zostali utwierdzeni jako doskonali i napełnieni w każdej woli Boga.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share